فا | EN

Search
Close this search box.

EID

HOW WE SUSTAIN > EID

What is EID?

Energy Innovation District is a science and technology district in Tehran’s suburban area, poised to be a knowledge-based industrial zone for new, innovative, and high-tech companies in the field of energy.

It is planned that approximately 500 technology and knowledge-based companies will operate in this district within a 10-year program. With an investment of over 500 Million Dollars and the creation of about one million square meters of physical infrastructure, it is anticipated that over 20,000 full-time jobs and an annual financial turnover of over 5 Billion Dollars will be generated in the District during this period. Attracting high-quality public and welfare services, modern facilities, exposure to national and international employers, facilitating the export of products and services, and the possibility of production for export will be some of the values to be created in the District for its members.

The story behind EID:

The only constant is the change. In today’s world of knowledge-based businesses and innovation, effectively adapting to these rapid changes is essential. One key aspect of this adaptation is reevaluating the current business model. In this regard, Godakhtar Group has decided to transition from being a mere producer to a business developer. The foundation of this transformation lies in an open innovation approach and creating a platform for development. One of the structures envisioned by the holding to achieve this goal is the Energy Innovation District. The concept of the Energy Innovation District plays a vital role in transforming Godakhtar Group into an open- innovation-oriented business developer.

The assumed economic model for this district (or its business model) is based on innovation, platform, diversity, and the independence of actors, or more precisely, the concept of an innovation ecosystem. In other words, the Energy Innovation District's business model relies on a platform approach based on the innovative ecosystem.

Most Popular Questions

Nisi ut solales non consectetur voluutpat neque finibus?

Lobortis sociosqu consectetuer phasellus accumsan mi odio mus lacus cras. Sociosqu montes est sagittis class magna molestie ex ad. Egestas aenean potenti iaculis montes tristique posuere habitasse amet.

Nisi ut solales non consectetur voluutpat neque finibus?

Lobortis sociosqu consectetuer phasellus accumsan mi odio mus lacus cras. Sociosqu montes est sagittis class magna molestie ex ad. Egestas aenean potenti iaculis montes tristique posuere habitasse amet.

Nisi ut solales non consectetur voluutpat neque finibus?

Lobortis sociosqu consectetuer phasellus accumsan mi odio mus lacus cras. Sociosqu montes est sagittis class magna molestie ex ad. Egestas aenean potenti iaculis montes tristique posuere habitasse amet.