خدمات

خدمات گروه گداختار

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، 

“خدمات دانشمحور مدیریت شیرآلات” در راستای کمک به انتخاب مناسب شیرآلات، کاهش هزینههای تعمیر و نگهداری و ارائه بهترین خدمات به مشتریان، طراحی شده و به شرح ذیل میباشد

گروه توسعه و نوسازی صنایع گداختار در راستای حرکت به سوی چشمانداز اعتلای نام ایران و در عمل به رسالت خود که ارزش آفرینی برای مشتریان در حوزه شیرآلات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی میباشد اقدام به ایجاد و عرضه خدمات با ماهیت دانشی نموده است. “خدمات دانشمحور مدیریت شیرآلات” در راستای کمک به انتخاب مناسب شیرآلات، کاهش هزینههای تعمیر و نگهداری و ارائه بهترین خدمات به مشتریان، طراحی شده و به شرح ذیل میباشد

مستندسازی فنی و شناسنامهدار کردن تمامی شیرآلات به کار رفته در مجتمعهای نفت، گاز و پتروشیمی 

ایجاد بانک جامع اطلاعاتی و جمعآوری دادههای مرتبط با طول عمر شیرآلات، میانگین زمانهای تعمیراتی، زمان تدارک، هزینههای سفارشدهی، هزینههای نگهداری با هدف ایجاد یک مدل مدیریت موجودی و تصمیمگیری منطقی در خصوص مقدار و زمانهای سفارشدهی 

دادهکاوی بانک جامع اطلاعاتی با هدف اتخاذ تصمیمات واقع بینانه، اجتناب از اقدمات اشتباه گذشته و تکرار تصمیمات بهرهور و پیشبینی دقیقتر از نیازهای سیستم 

تحلیلهای اقتصادی موجودی شیرآلات با هدف بهینهسازی برآورد هزینههای تامین، نگهداری و تعمیرات و بودجهبندی دقیقتر

گزارشهای تحلیل آماری با هدف کاهش هزینههای نگهداری موجودی اضافی و نیز کاهش هزینههای مالی و غیرمالی ناشی از خرابی و توقف سیستم در صورت عدم نگهداری موجودی لازم. خدمات دانشمحور فوق این امکان را در اختیار آن مجموعه قرار میدهد که با صرف حداقل زمان و هزینه به اطلاعات به روز شیرآلات خود دسترسی داشته و برنامهریزی دقیق جهت هرگونه اقدام لازم در رابطه با روند تامین، سیستمهای نگهداری و خدمات تعمیرات شیرآلات مجتمع صورت پذیرد.

 بسته خدمات فنی و مهندسی شامل دستورالعمل جهت ارتقای عملکرد شیرآلات موجود یا در صورت لزوم جایگزینی جزئی و کلی شیر با توجه به مواد و متریال متناسب با سرویس شیر، کاربرد شیر در خط لوله، تدوین مشخصات فنی شیرآلات جهت یکسانسازی و تجمیع شیرآلات، تهیه نقشههای فنی اجزای شیرآلات برای قطعات یدکی به روش مهندسی معکوس برای سفارشگذاری بهینه قطعات یدکی

نظر به اهمیت به روز بودن در زمینه آخرین پیشرفت های حوزه شیرآلات، آموزش عمومی و اختصاصی شیرآلات و آموزش های سرویس و نگهداری شیرآلات موجود مجتمع صورت میپذیرد. تلاش گروه گداختار بر این بوده که طراحی دورهها با توجه به دوره های تخصصی وزارت نفت و در راستای آن صورت پذیرد تا مجتمع از هم افزایی ناشی از تجمیع دوره های تخصصی بهره مند گردد.

نظر به اهمیت به روز بودن در زمینه آخرین پیشرفتهای حوزه شیرآلات، آموزش عمومی و اختصاصی شیرآلات و آموزشهای سرویس و نگهداری شیرآلات موجود مجتمع صورت میپذیرد. تلاش گروه گداختار بر این بوده که طراحی دورهها با توجه به دورههای تخصصی وزارت نفت و در راستای آن صورت پذیرد تا مجتمع از همافزایی ناشی از تجمیع دورههای تخصصی بهرهمند گردد.
مفهوم آموزش با نگاهی به مفاهیم مدیریت دانش در مجتمع و صنعت مورد بازنگری قرار گرفته و از انتقال صرف اطلاعات به صورت یکطرفه اجتناب میشود.
دورههای تعاملی آموزش با هدف ثبت و مستندسازی تجارب و دانش افراد درگیر در فرآیند کاری مرتبط با شیرآلات و تبدیل دانش ضمنی این افراد به دانش صریح و کدگذاری شده سازمانی که قابل استفاده برای عموم باشد از اهداف دورههای آموزشی سیستم دانشمحور مدیریت شیرآلات بوده و سرفصلهای آموزشی بر این اساس و با توجه به نیازهای روز مجتمع تدوین میگردد.
دورههای ویژه تعمیر و نگهداری و دورههای تخصصصی معرفی و تشریح شیرآلات و روشهای طراحی، تولید و تست شیرآلات مطابق با آخرین پیشرفتها و نوآوریهای صنعت بخشی از خدمات آموزشی قابل ارائه توسط گروه توسعه و نوسازی صنایع گداختار است. برخی از دوره های برگزار شده توسط گروه به شرح ذیل میباشد:
دوره عمومی شیرآلات صنعتی نفت، گاز و پتروشیمی
دوره آشنایی با شیرآلات مخروطی (مقدماتی و پیشرفته)
دوره آشنایی با شیرآلات توپی(مقدماتی و پیشرفته)
دوره آشنایی با شیرآلات دروازه ای، کروی و یکطرفه (مقدماتی و پیشرفته)
بازرسی شیرآلات مطابق با استاندارد API6D و 598
دوره تخصصی بازسازی شیرآلات صنعتی بر اساس استاندارد API RP621
دوره آشنایی با محرکهای شیرآلات (ACTUATORS)
دوره آشنایی با روشهای بازرسی و استانداردهای ریختهگری و جوشکاری در فولادهای متداول در شیرآلات صنعتی

اهمیت برنامهریزی صحیح جهت تامین، نگهداری، تعمیر و یا جایگزینی شیرآلات مستلزم اتخاذ رویکردی پیشفعال در حوزه طراحی و تامین شیرآلات است. در این راستا خدمات مشاوره ذیل توسط گروه توسعه و نوسازی گداختار فراهم و عرضه میگردد:

شیوههای نوین نگهداری و تعمیرات جهت افزایش طول عمر و بازدهی شیرآلات
ارائه طرح ارتقای فنی شیرآلات به منظور توسعه قابلیتهای شیر
ارائه مشاوره در خصوص انتخاب بهترین شیرآلات جهت جایگزینی
ارائه خدمات مشاوره در زمینه طراحی خطوط لوله و انتقال