شرکت GMSA حاصل مشارکت دو شرکت ماشین‌سازی اراک و شرکت گروه توسعه و نوسازی صنایع گداختار می‌باشد. تولد این مشارکت از پروژه جاسک برای تولید ولوهای تروکاندوئیت 42 اینچ شکل گرفت. حضور گروه توسعه و نوسازی صنایع گداختار در بازارهای این صنعت از یک طرف و توان‌های ظرفیتی شرکت ماشین‌سازی اراک فرصت مناسبی را در این پروژه بوجود می‌آورد که می‌توانست چالش‌های ورود و اخذ سفارش تولید را هموار و در نتیجه فرصت تجاری را برای طرفین تسهیل نماید. به علت رویه مثبت و تجربه خوب همکاری و علاقمندی طرفین به تعمیم آن به پروژه‌های مشابه، مقرر گردید که این همکاری بصورت کنسرسیوم و تشکیل شرکتی بنام GMSA با سرمایه اولیه پنج میلیارد ریال تداوم یابد.
برای این مشارکت دو سبد محصولات تعیین گردید. یکی از این محصولات، شیرآلات بالای 30 اینچ (این محصولات در سبد محصولات گروه توسعه و نوسازی صنایع گداختار وجود داشت و از طرف این شرکت وارد سبد محصولات GMSA گردید) و دیگری محصولات شیرآلات سرچاهی است. ترکیب مزیت‌های رقابتی دو شرکت در این مشارکت می‌تواند باعث افزایش قدرت انعطاف‌پذیری استراتژیک شرکت GMSA در بازار را بدنبال داشته باشد. بر اساس توافق حاصله، مقرر گردید که گروه توسعه و نوسازی صنایع گداختار تمامی محصولات بالای 30 اینچ را وارد مشارکت GMSA نماید. بر اساس تفاهم حاصله، مقرر گردید که تولید و فروش تمامی سبد محصولات سرچاهی شرکت ماشین سازی اراک به سبد محصولات این مشارکت محول گردد.
در این راستا و براساس اساسنامه این مشارکت (Joint Venture)، موضوعات استراتژیک و کلان شرکت مانند افزایش سرمایه، برنامه‌ریزی استراتژیک، برنامه‌ریزی نیروی انسانی، برنامه بازاریابی و سرمایه‌گذاری در توسعه محصولات جدید با تصویب همه اعضای هیئت مدیره اعتبار می‌یابد. یکی از موضوعات برجسته استراتژیک در این راستا، فعالیت‌های بازاریابی و بازارسازی است که از توانمندی‌های گروه توسعه و نوسازی صنایع گداختار در عرصه رقابت است.
بر این اساس، ارزش استراتژیک حاصل از این مشارکت می‌تواند برای شرکت ماشین سازی اراک به دلیل بالفعل کردن دارایی‌های موجود و بالقوه بالا باشد. در ثانی، شرکت ماشین سازی اراک با توجه به عقبه صنعت‌سازی در پنج دهه گذشته، تمایل به کسب موفقیت در این همکاری استراتژیک با گروه توسعه و نوسازی صنایع گداختار را دارد تا از آن بتواند برای سایر کسب‌وکارهای خود در همکاری با بخش خصوصی الگویی مناسب در مدل توسعه صنعتی کشور ارائه نماید. سهم بازار سبد محصولات این مشارکت در آینده نزدیک بصورت تقریبی 30% خواهد بود این سهم از بازار می‌تواند برای دو شرکت ماشین‌سازی اراک و گروه توسعه و نوسازی صنایع گداختار در بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود و بالقوه مثمرثمر باشد و بدین ترتیب دریچه‌ و فرصت‌های تجاری جدیدی (New Strategic Windows) برای دو شرکت فراهم نماید.