تعهدات

مسئولیت اجتماعی گروه توسعه و نوسازی صنایع گداختار مجموعه ای از وظایف، ارزش ها، تعهدات و مدل کسب و کار است که این مجموعه خود را به عنوان یک سازمان پیشرو و نوآور در راستای حفظ، مراقبت و توسعه پایدار خود می داند. این امر مبتنی بر ارکان اساسی پاسخگویی، رفتار اخلاقی، احترام به ذینفعان، رعایت حقوق و قوانین و شفافیت در فعالیت‌های این مجموعه است. راهنمایی با انگیزه شرکت‌های فعال گروه در گروه توسعه و نوسازی صنایع گداختار. اجرای استانداردهای مسئولیت اجتماعی و ایجاد رفتار مسئولانه در این راستا، بسترسازی برای تبادل تجربیات پژوهشی و اجرایی، ارزیابی کیفیت اقدامات و ارتقای مهارت ها در حفظ استانداردهای فوق الذکر و بهره مندی از مشارکت ذینفعان. یکی از مهمترین وظایف گروه و زیرمجموعه های آن در حوزه مسئولیت اجتماعی می باشد. بر این اساس این گروه متعهد به رعایت اصول زیر است:

متن پیش فرض خیریه متن پیش فرض خیریه متن پیش فرض خیریه متن پیش فرض خیریه 

Lobortis sociosqu consectetuer phasellus accumsan mi odio mus lacus cras. Sociosqu montes est sagittis class magna molestie ex ad. Egestas aenean potenti iaculis montes tristique posuere habitasse amet.

متن پیش فرض خیریه متن پیش فرض خیریه متن پیش فرض خیریه متن پیش فرض خیریه 

Lobortis sociosqu consectetuer phasellus accumsan mi odio mus lacus cras. Sociosqu montes est sagittis class magna molestie ex ad. Egestas aenean potenti iaculis montes tristique posuere habitasse amet.

متن پیش فرض خیریه متن پیش فرض خیریه متن پیش فرض خیریه متن پیش فرض خیریه 

Lobortis sociosqu consectetuer phasellus accumsan mi odio mus lacus cras. Sociosqu montes est sagittis class magna molestie ex ad. Egestas aenean potenti iaculis montes tristique posuere habitasse amet.