پتروصنعت نوین اعتماد 

پتروصنعت نوین اعتماد   

شرکت پتروصنعت نوین اعتماد (PSN) یکی از شرکت­ های مشترک گروه توسعه و نوسازی صنایع گداختار است که با هدف تنوع ­بخشی به کسب و کار و حضور در سایر بخش­های سودآور صنعت و با توجه به رویکرد نوآورانه گروه در حمایت از کاربست فناوری در صنعت، در حوزه طراحی، ساخت و نیز هوشمند سازی جایگاه های عرضه CNG فعالیت می­نماید.

SQL requests:163. Generation time:4٫204 sec. Memory consumption:32.22 mb