تجهیزات و ماشین آلات

SQL requests:161. Generation time:2٫664 sec. Memory consumption:32.16 mb