تجهیزات و ماشین آلات

SQL requests:163. Generation time:6٫889 sec. Memory consumption:37.04 mb