تجهیزات و ماشین آلات

SQL requests:162. Generation time:6٫326 sec. Memory consumption:37.04 mb