خدمات تست و صدور گواهینامه

خدمات تست و صدور گواهینامه

گروه توسعه و نوسازی صنایع گداختار با توجه به سابقه طولانی در ساخت و تعمیر شیرآلات برخی از خدمات تست و بازرسی را به مشتریان ارائه داده و نسبت به صدور گواهینامه مربوط اقدام می ­نماید. انواع تست­ های شیرآلات صنعتی شامل تست­های هیدرواستاتیک، تست سرما و گرما، تست عمر، آتش و نیز سایر تست­ های خاص با صدور گواهینامه مربوطه انجام گرفته و کلیه فرآیند های فرآیند های حوزه بازرسی در قالب بازرس شخص ثالث به شرح ذیل در گروه انجام می­گیرد:

  • بازرسی ابعادی END TO END شیر بر اساس استاندارد API 6D و API 598
  • بازرسی اجزای مورد استفاده در شیرآلات به لحاظ کیفیت
  • برگزاری آزمون وتایید صلاحیت تکنسین های مجاز
  • نظارت بر عملیات تست فشار
  • نظارت بر عملیات STEM BACK SEAT
  • نظارت بر اجرای تست های هیدرواستاتیک وهوا متناسب با معیار های پذیرش
  • نظارت بر اجرای سایر تست های موردی
  • ارائه گزارش وتهیه مستندات مرتبط با اجرای عملیات تعمیر وتست شیرآلات
SQL requests:162. Generation time:3٫721 sec. Memory consumption:32.23 mb