GK Creativity - шаблон joomla Скрипты

با طبیعت زیستن، با جهان هستی هم فاز شدن، بوی نار ور بهار را حس کردن ،با آبشار هم نوا شدن و با نسیم، وزیدن، سرمشقی است که خداوند از ازل در نهاد تک تک مخلوقات قرار داده است... و این انسان است که در نظام زندگی خویش گاه آن را به فراموشی می سپرد.

اینک ما که بر این کره خاکی، که جانی است از جان جانان مان، قدم گذارده ایم رسالتی از نوع و جنس عشق خداوندی داریم، و گداختاری ها دغدغه شان حفظ این امانت ارزشمند خداوندی است. گروه گداختار همچون سازمان های سرآمد دیگر، که پله به پله خواهان رسیدن به تعالی سازمانی اند، تلاش بسیاری در حفظ مسئولیت اجتماعی خویش کرده است. چه بسا در این راه ،چون کودکی نوپا باشیم ولیک در قبال این رسالت بزرگ، بار دیگر تجلی تفکر سازمانی و مسئولیت اجتماعی خود را با هدیه جهان پایدار به عزیزانمان تقدیم می نماییم.

باشد که در این راه دست در دستان یکدیگر آهنگ وحدت و عشقمان روح جهان هستی را نوازش دهد.

    سفر به زیستگاه یوزپلنگ                                                  کانون محیط بان                                                              مراسم افطاری

                                                                                          

 تلاشهای امروز برای حل بحران آب                       مدرسه سازی جامعه موسسه یاوری                                               چاپ کتاب

                                                                             

Log In

بازیابی رمز عبور / بازیابی نام کاربری